Fotogaléria / fotoreportáž je v príprave.

Ponúkam reklamný priestor v tejto pripravovanej fotogalérii
vo forme loga umiestneného do každej fotografie (štandardne vľavo dole).

Kde všade je možné umiestniť logo alebo grafiku? Tu sú niektoré možnosti: