Informácie o fungovaní a podmienky používania stránky


Pre tých ktorým sa nechce čítať: FOTOGRAFIE NEPOSIELAM a na otázky na ktoré si sami môžte nájsť odpoveď na mojej stránke neodpovedám !!!

V prípade že chcete na svojich stránkach použiť odkaz na niektorú z galérií, doporučujem použiť odkaz na hlavnú stránku www.martinkotrha.eu.
Jednotlivé galérie nemajú pevné miesto na serveri a tým ani pevnú adresu - použitie odkazu priamo na galériu môže spôsobiť neskoršiu nefunkčnosť odkazu !!!

Fotografie zo športových podujatí archivujem vo vysokej kvalite maximálne 1 mesiac od skončenia pretekov (môze to byť aj menej, prípadne fotografie vo vysokom rozlíšení nemusia vôbec byť k dispozícii).
Fotografie, ktoré neboli určené na zverejnenie, si treba vyžiadať do 5 dní od konania podujatia, inak budú vymazané.

Uzávierka termínov, obsahu, rozsahu a účelu fotogalérií / fotoreportáží a fotografií je vždy 1 mesiac pred dátumom konania podujatia. Dovtedy je potrebné nie len nahlásiť záujem o fotenie, ale aj uzavrieť všetky náležitosti (objednávky, faktúry a platby). Nahlásený záujem a termín bez následnej objednávky stráca svoju platnosť!
Pretekári (jednotlivci) si môžu fotografie z podujatí aj OBJEDNAŤ, ale len vopred. Fotografie zo soboty a nedele sa objednávajú do stredy 19:00, fotografie z pondelka - piatku (platí aj pre sviatky) sa objednávajú do piatku predchádzajúceho týždňa 19:00. Po uplynutí tohto termínu, na podujatí alebo po skončení podujatia už NIE JE možné fotografie objednať a takéto objednávky (žiadosti o zaslanie fotografií) budú ignorované.

Pretekári, ktorí chcú mať istotu, že budú mať fotky z podujatia, si musia priviesť svojho fotografa, alebo si vyžiadať oficiálne fotky od organizátora podujatia. Pri výbere fotografií do fotogalérie zohľadňujem aj záujem pretekárov o fotografie, pričom neprejavený záujem o fotografie je hodnotený ako prejavený nezáujem, a to najmä pre tých, ktorý mali možnosť záujem dostatočne vopred prejaviť. Upozorňujem, že v deň konania podujatia, ani počas konania podujatia už nie je možné nahlásiť záujem o fotografie! Organizátori podujatí, prosím, noste si svojho fotografa aj na podujatia kde sa zúčastňujete ako pretekári.

Pre obmedzenú kapacitu webstránky boli fotografie v starších a málo navštevovaných galériách presunuté na iný server. Rovnako aj všetky dátové súbory TBL.

Fotografie vo vyššom rozlíšení NEZASIELAM, pokiaľ nie je vopred v stanovenej lehote do uzávierky dohodnuté inak (s organizátorom podujatia). Rovnako aj fotky pre médiá musia byť dojednané vopred v stanovenej lehote do uzávierky, inak nebudú médiám poskytnuté. Všetky požiadavky ktoré nespĺňajú tieto pravidlá alebo pravidlá používania stránky budú bez upozornenia zamietnuté ( pre menej chápavých: e-maily typu pošli mi fotku... server automaticky vymazáva, takže na ne ani neodpovedám - to znamená, že na takýto e-mail Vám nepríde žiadna odpoveď, a na e-maily typu dala by sa poslať fotka... je odpodeď v tomto texte - pre tých čo nečítajú tak je odpoveď NIE - a tieto e-maily sú tiež vymazané automaticky ). Všetky požiadavky prosím zasielajte VÝHRADNE MAILOM, sú automaticky triedené serverom, preto požiadavky zaslané cez facebook, messenger, sms ... nie je možné vybaviť a budú ignorované. Pri komunikácii rozlišujte žiadosť, záujem... od objednávky. Pokiaľ v predmete mailu nie je "objednávka" a v texte "záväzne objednávam" a fakturačné údaje nie je to objednávka. Ak máte záujem o fotky vo vyššom rozlíšení bez vodoznaku pre osobnú potrebu, je možné ich objednať cez e-shop. Link nájdete vo fotogalériách ktoré je aktuálne možné objednávať. Organizátori podujatí, médiá a iní, ktorí majú záujem o fotografie na publikovanie, propagačné účely a podobne, musia zaslať záväznú OBJEDNÁVKU fotografií, žiadosti o zaslanie fotografií v tomto prípade nebudú vybavené.

Vyhradzujem si právo bez predchádzajúceho upozornenia vymazať (prípadne ak je to možné orezať) akékoľvek fotografie s politicky aktívnymi osobami, poslancami, primátormi, starostami, kandidátmi na volené funkcie, vrátane fotografií obsahujúcich akékoľvek logá a materiály politických strán..., akékoľvek fotografie propagujúce osobu / policickú stranu... Tieto fotografie spadajú do kategórie "Platená politická reklama", s dôrazom na slovíčko platená, a objednaná a zaplatená minimálne 7 dní pred dňom konania podujatia. Toto platí obzvlášť vo volebnom roku, kedy budem nekompromisne orezávať / vymazávať fotografie s akýmikoľvek kandidátmi (alebo aj potenciálnymi kandidátmi) ale aj súčasnými poslancami, primátormi... vrátane fotografií z vyhodnotení / stupňov víťazov, pokiaľ nie sú VOPRED objednané. Uvedené platí bez predchádzajúceho upozornenia.

Kde všade je možné umiestniť logo alebo grafiku? Tu sú niektoré možnosti:

Podmienky použitia stránky / Terms and conditions of use:
Prezeraním stránky návštevník automaticky súhlasí s týmito podmnienkami.
© Martin Kotrha 2007-2020. Všetky práva vyhradené.
Obsah tejto stránky je chránený autorským zákonom. Akékoľvek použitie, šírenie, predaj, zverejňovanie, publikovanie, tlač, reprodukcia, prenos obsahu alebo časti obsahu tejto stránky vrátane všetkých jej podstránok a všetkých fotogalérií je bez písomného súhlasu autora zakázané. V prípade porušenia zákazu a použitia fotografie na akýkoľvek účel bude vec postúpená právnickej kancelárii. To platí aj pre fotografie zaslané vo vyššom rozlíšení. (fotografie zasielané vo vyššom rozlíšení sú výhradne pre osobnú potrebu, bez možnosti ich zverejnenia). Všetky fotografie sú určené výhradne pre osobnú potrebu pretekárov bez možnosti ich zverejnenia, pokiaľ nebol udelený písomný súhlas na ich zverejnenie. Nie sú určené pre pretekárov štartujúcich za klub organizátora preteku, organizátora (vrátane pomocníkov a dobrovoľníkov), sponzorov, alebo akékoľvek osoby a organizácie v akomkoľvek inom vzťahu k organizátorovi preteku, k preteku samotnému alebo iným dotknutým osobám, ani pre akékoľvek športové kluby, organizácie a združenia, ani pokiaľ ich pretekári štartovali na danom preteku; pokiaľ nie je vopred dohodnuté inak. V tomto prípade fotografie vo vyššom rozlíšení nebudú zaslané a akékoľvek použitie týchto fotografií je vylúčené, a bude považované za porušenie autorských práv. Pokiaľ to bude možné, fotografie s reklamným obsahom nebudú fotené. Fotografie s reklamným obsahom, vrátane banerov a akýchkoľvek iných reklamných nosičov sponzorov nebudú zasielané a reklamy budú pokiaľ to bude možné odstránené z fotografií na stránke aj z fotografií zasielaných pretekárom, pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak. Akýkoľvek zásah do fotografií je zakázaný, vrátane fotografií s vodoznakom (zákaz úprav, orezu, výrezu, odstraňovania alebo prekrytia vodoznaku, orezania copyright...). Akýkoľvek zásah do fotografie bude považovaný za porušenie autorských práv. V prípade porušenia autorských práv, najmä Požiadavky v rozpore s týmito podmienkami budú ignorované.