Oficiálna stránka Turčianskej bežeckej ligy tbl.martinkotrha.eu
 
Online registrácia na podujatia a zoznam prihlásených

momentálne mimo prevádzky !
 
2020
38. ročník Turčianskej bežeckej ligy
 
Priebežné poradie TBL 2020 - akzualizuje sa po prvom kole
Za obsah zodpovedá riaditeľ TBL Mgr. Jozef Liskaj
Prehľad zaradených behov:
     
Termín Pretek Hlavná kategória
január Trojkráľový beh - Beháme pre zdravé srdce 6,5 km
marec Švošovská pätnástka 15 km
apríl Beh oslobodenia Turian 10 km
apríl Beh oslobodenia Turčianskej Štiavničky 10 km
apríl Beh zdravia Turčianske Teplice 10,5 km
máj Beh na Kľačiansku Maguru 4 km
máj Jarný beh Martin 5 km
máj Beh k srdcu SNP 10 km
jún Beh na Zniev 5,6 km
jún Beh okolo priehrady Turček 12 km
júl Žaškovský minimaratón 10,5 km
júl Beh na Chatu pod Chlebom 3,1 km
júl Žilinský večerný beh 8,2 km
august Rajecký maratón a polmaratón 42,195 km
august Beh Gaderskou dolinou 15 km
august Beh v srdci SNP - Sučany 17 km
september Beh na Hôrky - Benice 10 km
september Martinská hodinovka 60 min.
september Oberstuben run ...
október Medzinárodný maratón mieru Košice 42,195 km
október Beh okolo Sidorova (RK) 13 km
november Krasňanská desiatka - Krásno nad Kysucou 10 km
november Beh v Martine na Martina 3 km
november Beh na Čremošnianske lazy (TR) 5,35 km
december Hôrecká šestka (ZA) 6,12 km
december Beh na Luciu s Luciou (MT) 9 km
december Vianočný beh - Žilina 42,195 km
december Dražkovská šestka 6 km
december Silvestrovský beh zdravia Vrútky 10 km
2019
37. ročník Turčianskej bežeckej ligy
 
Priebežné poradie TBL 2019
Za obsah zodpovedá riaditeľ TBL Mgr. Jozef Liskaj
 
Prehľad zaradených behov:
Termíny označené ® sú overené a potvrdené priamo organizátorom. Ostatné termíny sú len orientačné. Za prípadnú zmenu termínu ktorú mi organizátor neoznámi nezodpovedám. Záväzný termín nájdete v propozíciách.
Neoverené orientačné termíny zatiaľ nezverejňujem, záväzný je mesiac konania behu, termín bude doplnený po priamom potvrdení organizátorom.

Z technických príčin nie je stránka aktualizovaná !

     
Dátum Pretek Hlavná kategória Propozície Výsledky Moja fotogaléria
6. 1. ® Trojkráľový beh - Beháme pre zdravé srdce 6,5 km
30. 3. ® Švošovská pätnástka 15 km
6. 4. ® Beh oslobodenia Turian 10 km
7. 4. ® Beh oslobodenia obce Likavka 12,2 km
20. 4. ® Beh oslobodenia Turčianskej Štiavničky 10 km
30. 4. ® Beh zdravia Turčianske Teplice 10,5 km
4. 5. ® Beh na Kľačiansku Maguru 4 km
2. 6. ® Jarný beh Martin 5 km
9. 6. ® Beh na Zniev 5,6 km
22. 6. ® Beh okolo priehrady Turček 12 km
6. 7. ® Folkušovská sedmička 7 km
7. 7. ® Žaškovský minimaratón 10,5 km
21. 7. ® Beh na Chatu pod Chlebom 3,1 km
26. 7. ® Žilinský večerný beh 8,2 km
10. 8. ® Rajecký maratón a polmaratón 42,195 km na webe MKR na webe MKR
17. 8. ® Beh Gaderskou dolinou 15 km
29. 8. ® Beh v srdci SNP - Sučany 17 km na stránke
31. 8. ® Beh na Hôrky - Benice 10 km na stránke
NEBUDE !!! Martinská hodinovka 60 min. --- --- ---
6. 10. ® Medzinárodný maratón mieru Košice 42,195 km na webe MMM na webe MMM
9. 10. ® Beh k srdcu SNP 3 / 5 km na stránke
27. 10. ® Beh okolo Sidorova (RK) 13 km na stránke
10. 11. ® Krasňanská desiatka - Krásno nad Kysucou 10 km   na stránke
11. 11. ® Beh v Martine na Martina 3 km na stránke
17. 11. ® Beh na Čremošnianske lazy (TR) 5,35 km    
7. 12. ® Hôrecká šestka (ZA) 6,12 km      
14. 12. ® Beh na Luciu s Luciou (MT) 9 km    
predbežne 21.12. Vianočný beh - Žilina 42,195 km      
28. 12. ® Dražkovská šestka 6 km      
31. 12. ® Silvestrovský beh zdravia Vrútky 10 km      


Pravidlá TBL 2019:
Suťaž má 30 pretekov. Hodnotí sa 3 – 12 najlepších umiestnení.
Do konečného poradia budú zaradení tí bežci, ktorí absolvujú najmenej tri preteky TBL.
Do TBL budú zaradení len bežci z Turca, to znamená bežci, ktorí majú bydlisko v okresoch Martin alebo Turčianske Teplice, alebo štartujú za klub so sídlom v Turci, čo musí byť jednoznačné z jeho názvu vo výsledkovej listine každého preteku. Pokiaľ bežec štartuje za klub mimo Turca, je potrebné uviesť pri prezentácii aj bydlisko ( napr. klub XY Bratislava / Martin ).

Kategórie:
Žiaci a juniori ( ročníky 2000 - 2009 )
Žiačky a juniorky ( ročníky 2000 - 2009 )
Muži 20 – 39 rokov ( ročníky 1980 - 1999 )
Muži 40 – 49 rokov ( ročníky 1970 - 1979 )
Muži 50 – 59 rokov ( ročníky 1960 - 1969 )
Muži 60 a viac rokov ( ročníky 1959 a skôr )
Ženy 20 – 34 rokov ( ročníky 1985 - 1999 )
Ženy 35 – 49 rokov ( ročníky 1970 - 1984 )
Ženy 50 a viac rokov ( ročníky 1969 a skôr )

Hodnotenie:
1. miesto - 25 bodov
2. miesto - 20 bodov
3. miesto - 18 bodov
postupne ďaľší 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2
všetci ďalší, ktorí dokončili pretek 1 bod.

Rozdelenie do kategórií je podľa pravidiel IAAF a SAZ, to znamená, že ak pretekár do 31.12. v roku konania podujatia dovŕši príslušný vek, je zaradený do príslušnej kategórie. Uvedené pravidlo odporúčam dodržiavať aj organizátorom! (niektoré podujatia zaraďujú pretekárov do kategórie podľa veku pretekára v deň konania preteku)


Archív TBL:

Takýto diplom za účasť mohol získať každý účastník TBL 2015.


Ročník Rok Webstránka, podrobné štatistiky, propozície, výsledky a fotogalérie Propozície, konečné výsledky, vyhodnotenie a výsledky jednotlivých behov v PDF
XXXV. (36.) 2018
XXXV. (35.) 2017
XXXIV. (34.) 2016
XXXIII. (33.) 2015
XXXII. (32.) 2014

Počas spracovávania materiálov je archív do roku 2013 nedostupný.
Archív 2014-2017 je dostupný v novej verzii (okrem výsledkov jednotlivých behov, tie sú dočasne zo starej verzie).
V prípade potreby mám materiály so sebou na pretekoch.

Ročník Rok Propozície, konečné výsledky, vyhodnotenie a výsledky jednotlivých behov v PDF
XXXI. (31.) 2013
XXX. (30.) 2012
XXIX. (29.) 2011
XXVIII. (28.) 2010
XXVII. (27.) 2009
XXVI. (26.) 2008
XXV. (25.) 2007
XXIV. (24.) 2006
XXIII. (23.) 2005
XXII. (22.) 2004
XXI. (21.) 2003
XX. (20.) 2002
XIX. (19.) 2001
XVIII. (18.) 2000
XVII. (17.) 1999
XVI. (16.) 1998
XV. (15.) 1997
XIV. (14.) 1996
XIII. (13.) 1995
XII. (12.) 1994
XI. (11.) 1993
X. (10.) 1992
IX. (9.) 1991
VIII. (8.) 1990
VII. (7.) 1989
VI. (6.) 1988
V. (5.) 1987
IV. (4.) 1986
III. (3.) 1985
II. (2.) 1984
I. (1.) 1983


Archív turčianskych behov:

Názov behu Výsledky jednotlivých ročníkov Od roku Do roku Poznámky
Beh Gaderskou dolinou ( a cestou SNP ) spracováva sa 1978 trvá pôvodne v Mošovciach
Beh k srdcu SNP spracováva sa 1966 trvá súčasťou bol Beh vďaky
Beh na Čremošnianske lazy spracováva sa 2015 trvá  
Beh na Hôrky - Benice spracováva sa 2013 trvá  
Beh na Chatu pod Chlebom spracováva sa 2008 trvá v 2008 0. ročník
Beh na Kľačiansku Maguru spracováva sa 1996 trvá  
Beh na Luciu s Luciou spracováva sa 2014 trvá  
Beh na Martinské hole spracováva sa 1995 cca 2006  
Beh na Zniev (,Kalváriu a Vajánek) spracováva sa cca 1994 trvá prestávka 2004-2006
Beh okolo priehrady Turček spracováva sa 2014 trvá  
Beh oslobodenia Necpál spracováva sa cca 1984 cca 1990  
Beh oslobodenia Turian spracováva sa 1973 trvá  
Beh priateľov Jedľovín spracováva sa 1993 2010 / 2011  
Beh priateľstva Valča - Valčianska dvadsiatka spracováva sa cca 1971 cca 1995  
Beh v Martine na Martina spracováva sa 2011 trvá  
Beh v srdci SNP (Sklabiňa/Sučany) spracováva sa 2013 trvá  
Beh zdravia Turčianske Teplice spracováva sa 1979 trvá  
Borišovský výbeh spracováva sa cca 1999 trvá s prestávkami
Folkušovská sedmička spracováva sa 1997 trvá  
Horský beh Lúčanskou Malou Fatrou spracováva sa cca 1991 cca 2000  
Martinská hodinovka spracováva sa 1991 a skôr trvá zmena číslovania ročníkov od 2013
Martinský beh spracováva sa cca 1993 cca 1997 nemýliť si s behom po pivo!
Silvestrovský beh zdravia Vrútky spracováva sa 1981 trvá  
Štiavnická desiatka - Beh oslobodenia Turčianskej Štiavničky spracováva sa 1982 trvá s prestávkami
Trojkráľový beh - Beháme pre zdravé srdce spracováva sa 2017 trvá  
Turčiansky maratón slobody spracováva sa 1989 2001  
Turianska dvadsiatka spracováva sa cca 1984 cca 2003  
Atilov beh spracováva sa 2016 trvá ako súkromná akcia
Jarný beh (mesta Martin) spracováva sa cca 1970 trvá nový beh od 201
Beh cez Hradisko spracováva sa cca 1991 cca 2008  
Trail Tlstá-Ostrá spracováva sa 2016 2016 od 2017 je súčasťou Turiec Trail
Turiec Trail spracováva sa 2017 trvá  
Valča Trail spracováva sa 2016 2016  
MCORŠ - bežecké preteky spracováva sa 2005 cca 2003 trvá
Memoriál francúzskych partizánov spracováva sa 2017 trvá beh do vrchu ako náhrada za preteky na bežkách
Skipass run Valča spracováva sa 2015 trvá  
Beh vďaky spracováva sa 1978 1993 v 1993 zlúčený s behom k srdcu SNP
Beh Znievom spracováva sa ? ? 3. ročník 1990


Archív maratóncov:
Dotazník maratónca
Maratónci Turca v roku 2015
Maratónci Turca k 31.12.2016